προθαυματουργώ

προθαυματουργώ
-έω, ΜΑ
θαυματουργώ εκ τών προτέρων.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”